8 תשובות
אני לא יודע מה לעשות אני חושב שאני מאוהב בך
אני לא יודעת מה לעשות, אני חושבת שאני מאוהבת
בך*
אני לא יודע/ת מה לעשות, אני חושב/ת שאני מאוהב/ת בך.
אני לא יודע מה לעשות אני חושב שאני מאוהב בך
אני לא יודע\ת מה לעשות אני חושב\ת שאני מאוהב\ת בך.
אני לא יודע מה לעשות אני חושב שאני מאוהב בך
אני לא יודע\ת מה לעשות אני חושב\חושבת שאני מאוהב\ת בך