14 תשובות
אני לא אוותר עלינו
אני לא יוותר עלינו
אני לא אותר עלינו
אני לא אוותר עלינו
אני לא אוותר עלינו
אני לא אוותר עלינו.
אני לא אוותר עלינו
אני לא אוותר עלינו
אני לא אוותר עלינו
שואל השאלה:
אבל won't זה לא "רוצה"?.
אנונימי
want זה רוצה wontזה לא..
אני לא אוותר עלינו:P
Want זה רוצה
Won't זה קיצור will not וזה אומר אני וכ'ו לא.
אנונימית
Won't נשמע כמו want שזה רוצה.
Want-רוצה
Won't- will not