תשובה אחת
את יכולה ללמוד מתי שבא לך, לגשת למבחן עצמו את יכולה רק בגיל 16.3
באותו הנושא: