20 תשובות
הייתי בצופים
הייתי בצופים אבל פרשתי
היי
אני נמצא בתנועות הנוער:
1. המחנות העולים.
2. המש"צים - של"ח (אני מש"ב חח)
נועל
שואל השאלה:
נוער לאומי ביתר?
אני מדריכה בעזרא, מש"צים דתיים ובעבר הייתי חונכת בכנפים של קרמבו
היית בנוער העובד והלומד
ניסיתי בני עקיבא, לא התחברתי
אני לא בתנועת נוער בעיקרון.
צרג עולה
משצים
כן, האיחוד החקלאי
בצופים, אבל אני פורשת בקרוב. אני שונאת שם.
הייתי ב3 תנועות נוער ומשלושתם פרשתי:

1. חצ"ב (אני חולונית)
2. מכבי צעיר
3. צופים
כן בנוער העובד והלומד
מדריכה בצופים
אנונימית
כן, בצופים. פעיל (לא מרצון).
לא נוער לאומי, הנוער העובד והלומד.
ברבר אתה מחסנאי?
באיזה שבט והנהגה את?