7 תשובות
הצופים
הנוער העובד
מש"צים, מד"צים, צופים, הנוער העובד והלומד, חצב, כנפיים של קרמבו, צופי ים
הצופים
הנוער העובד
בני עקיבא
אריאל
עזרא
בני עקיבא
אריאל
נוער הגבעות
מכבי צעיר, נוע"ם
האיחוד החקלאי (בקיבוצים)