3 תשובות
מדריך שאיתי (:
מד"צ לא?
מדריכים צעירים
מד"ש- מדריך שאיתי
מד"צ- מדריך צעיר
מש"צ- מדריך של"ח