10 תשובות
מהבית ספר ומהשכונה ^^
מהגן, מהבית ספר, ממד"א, חברים של חברים
הכל האמתXD
בית ספר וחברים של חברים.
רובם הכרתי מביה"ס (יסודי ותיכון) & שירות לאומי.
את החברה הראשונה שלי הכרתי בכיתה ב
אחר כך את השנייה צירפנו אלינו והתחברנו שלושתנו בכיתה ו
את השלישית החברה השנייה הכירה בכיתה שלה בכיתה י וצירפנו אותה לקבוצה
את שאר החברים שזה בנים צירפנו מקבוצת החברים של החבר של הראשונה
עכשיו אף אחד מהם לא חברים שלי..
כשהייתי קטנה מהגן, עכשיו מבית ספר ותנועת הנוער שאני הולכת אליה.
מהכל.
בית ספר התנדבות מסיבות
תנועות נוער
בית ספר
חברים של חברים