6 תשובות
מה אתה עושה למרות?
שואל השאלה:
מה זה אומר? מה זה למרות?
אנונימית
"אבל מה אתה עושה?"
המשמעות של though היא כמו "אם כי", אבל אנשים משתמשים במילה הזו גם סתם כך.
שואל השאלה:
אז אני צריכה לענות מה אני עושה עכשיו?
אנונימית
כן, התייחסי לזה פשוט כמו "מה את עושה"