תשובה אחת
השאלה שלך מתכוונת לאותו הדבר חח
לא עשיתי פסיכומטרי אבל לדעתי את צריכה ללמוד את ההגדרה של המילים.
סליחה אם אני טועה