תשובה אחת
זה הפזמון: דספסיטו קיירו דספירה טו קואג'ו דספסיטו איחה קה טה קיקה קוסה סה לו ווידו פארי קה טה קווארדה סינוסטס קון מיגו דספסיטו קיירו דספנרדה בסוס דספסיטו קרמה לה ספרדס טדולה בריטו קסר יוטה פוור פוטודו מנוס קריטו