תשובה אחת
זה הכל יחסי..
אם המגן 73 זה אומר שהמבחנים הצילו אותך.
יש אנשים שבשבילם לעבור זה טוב ויש אנשים ששואפים לגבוה...
תלוי מה אתה שואף עליו.