4 תשובות
100+100+56=256
256:3=85.33
85
85.
82
כי שאלון 801 שווה 25%, שאלון 802 שווה 35%, שאלון 803 שווה 40%.
באותו הנושא: