9 תשובות
מה הציון מגן הסופי שלך
אחשב לך
שואל השאלה:
המתכונת היתה 93
הציון הסופי 84 או 85
שואל השאלה:
אןף.
אבל יש גם את ה30% של הפנימי. שזה גם אמור להעלות לך כמה נקודות. ואם התכוונת למתמטיקה אז החישוב שונה לגמרי וזה יוצא 87 סופי.
זה תלוי באיזה מקצוע, יש מקצועות שהמגן וציון הבגרות מתחלקים ב70 30 ויש מקצועות שזה 50 50.
וזה תלוי בציון ההגשה שלך, לא בציון המתכונת, אלא אם כן הגישו אותך על ציון יבש של המתכונת.
שואל השאלה:
רגע רגע, מה נכנס לתעודת בגרות: מחצית ב של אותו מקצוע או המתכונת+ הבגרות בלבד?
זה הולך לפי ציון שנתי... תלוי מה המורה נותן.. (שמח לעזור)