2 תשובות
באיזו שעה הפקדת?
לפי השעה שהפקדת.
באותו הנושא: