2 תשובות
תוך 3 ימי עסקים.
כמו צ'ק רגיל. עד 3 ימי עסקים משהו כזה