תשובה אחת
כן.. כי אני לא חושבת שזה קשור למוטב בלבד.
אנונימיתית
באותו הנושא: