תשובה אחת
הצ'ק נכנס לחשבון באותו יום שהפקדת אותו.. אותו דבר לגבי כסף מזומן... באותו יום שהפקדת יכולת למשוך כסף
באותו הנושא: