3 תשובות
4 מתמטיקה ו5 אנגלית.
4 מתמטיקה ו5 אנגלית
4 מתמטיקה, 5 אנגלית
********
אם את יכולה בשניהם לעשות 5 אז יותר טוב