9 תשובות
4 יחידות אנגלית ו4 מתמטיקה
4 אנגלית ומתמטיקה.
5 אנגלית, 3 מתמטיקה
Aro
כמה שאפשר
5 אנגלית, 3 מתמטיקה
אני עושה 5 אנגלית ו מתמטיקה ולדעתי אנגלית יותר חשובה ויכולה לעזור לך ולכן עדיף ללמוד כמה שיותר
5 אנגלית, 3 מתמטיקה
אנגלית זה הרבה יותר חשוב
לדעתי עדיף 4 בשניהם, כי 4 יחידות במתמטיקה לפחות זה הכרחי לאוניברסיטה, וזה מקצוע שיותר קשה להשלים בו יחידות מאשר באנגלית.
5 אנגלית ו5 מטמטיקה
אנונימי