4 תשובות
ארבע וארבע
ארבע יחידות מתמטיקה וארבע יחידת אנגלית
ארבע, ארבע מסיבה פשוטה יהיה יותר קשה להתקבל לאונברסיטות ועוד עם תהיי ב3
4 בשניהם.