8 תשובות
שפה
שחה
"משה"... המלך
חפש
שואל השאלה:
שפה לא נכון
אנונימית
שפה
חמה
מחה
מפה
משה
שמה
שחה
חשף
משפחה, שפחה, שחף, חש, פח, חמה, חם, שח
שואל השאלה:
חפש ופחם עשיתי חסר לי אחד
אנונימית
שואל השאלה:
וואי כלום ממה שאמרתם לא תופס
אנונימית
שמח
שפם