5 תשובות
שואל השאלה:
זה לא ניכור):
אנונימית
נוכיר (תודה)
ניכור