6 תשובות
פסיק
שואל השאלה:
זה היה פסים נותרה מילה של חמש אותיות
אנונימית
מספק
שואל השאלה:
חמש אותיות!
אנונימית
מה המילים של הארבע אותיות? מצאתי פסיק, קיסם, מפיק, מקיף, פסים