6 תשובות
מאור
נאום
נורא
רומא
אמון
נורא
ארון
מאור נורא אומר
שואל השאלה:
תודהה
וארבע אותיות עם האותיות ה ר ק ש י
אנונימית