6 תשובות
יצר יצרה רוצה ריצה מרצה מרוצה רצה ירצה מי מה מר רץ ציר צם
מריץ
הריץ
הרים
ריצה
ימהר
מיהר
רימה
מרצה
ריצה
מריץ
הריץ
מיצה
רימה
ריצה, מריצה, צייר, מריץ, מצרי
מצהיר...