13 תשובות
כימיה וביולוגיה
ניהול משאבי אנוש.
הייתי בתאטרון ומדעי החברה.
Aro
משפטים
מגמת ירידה, סתם- מדעי החברה וניהול עיסקי
סייבר ופיזיקה
כימיה ביולוגיה רוסית
מדעית- מרחיבה פיזיקה מחשבים
מדעים, חקר ורובוטיקה
אנונימית
אומנות וספרות
רפואה וביולוגיה
אומנות + מדעי החברה (פסיכו+סוציו)