16 תשובות
ביולוגיה והיסטוריה הרחבה
5 אנגלית
עכשיו ירדתי ל3 מתמטיקה:\
ביולוגיה ותושבע
4 יחל
אנגלית 5 מתמטיקה 4
היסטוריה אזרחות ולשון הרחבה

אנגלית 5
מתמטיקה 4

5 ו5. פיזיקה, מדעי המחשב, וניהול מערכות מידע
מתמטיקה שלוש ואנגלית חמש. הרחבתי מדעי החברה ותקשורת
תאטרון וביולוגיה
5 אנגלית מתמטיקה או 4 או 3 נראה מה יהיה
אני עולה ל-י' ובחרתי מגמות פיזיקה 5 יח"ל וכימיה 5 יח"ל.
אני עושה 5 יחידות אנגלית ו5 יחידות מתמטיקה.
אני לקחתי ביולוגיה ומדעי החברה
מתמטיקה 4 יחידות ואנגלית 5 יחידות
עולה לי"א
יסודות החשבונאות 5 יח"ל
אנגלית 5 מתמטיקה 3
פיזיקה וטוב חמש יחידות
אנגלית 5 מתמטיקה 5

עולה לי'
ביולוגיה
אנגלית 5
מתמטיקה3
5 אנגלית ומתמטיקה
מדעי המחשב, פיזיקה ומוזיקה
מגמה נהלה חשבונות ומתמטיקה 5 יחידות ואנגלית 4 יחידות
אנונימי
מגמת מחשבים 10 יחידות
מגמת פיזיקה 5 יחידות
אנגלית 5 יחידות
מתמטיקה 5 יחידות

ברוך ה מקווה להישאר כמו שעכשיו, עולה לי"ב
מרחיב פיזיקה וכימיה, 5 יחידות מתמטיקה ו 5 יחידות אנגלית.