5 תשובות
3 מגמות
כימיה, תיאטרון, וערבית
תכמ
פסיכולוגיה
סוציולוגיה
ספרות
אנונימית
2 פסיכולוגיה וסוציולוגיה
סביר ששנה הבאה ארחיב היסטוריה
תושבע כי בית הספר מחייב אותנו
והבחירה שלי, תקשורת