8 תשובות
עשיתי 5 באנגלית ו3 במתמטיקה
3 במתמטיקה ו5 באנגלית.
4 מת' 5 אנגלית
4 במתמטיקה
5 באנגלית
אנונימית
5 אנגלית
3 מתמטיקה
אנגלית הייתי 10 ובחרתי לפרוש ל 5
מתמטיקה 3