18 תשובות
5 אנגלית
3 מתמטיקה
אנונימית
מתמטיקה 5 אנגלית 7
5 מתמטיקה
5 אנגלית
5 אנגלית
3 מתמטיקה
5 מתמטיקה
עדיין לא התחלקנו באנגלית, מקווה ל5
4 מתמטיקה 5 אנגלית.
מתמטיקה 4-5 בסוף שנה קובעים אם זה או זה
אנגלית 4
4 אנגלית
3 מתמטיקה
נהנת יותר מכולם פה~.~
5 מתמטיקה 5 אנגלית
5מתמטיקה 5אנגלית
4 אנגלית
3 מתמטיקה
5 אנגלית
4 מתמטיקה
4 אנגלית
4 מתמטיקה
5 אנגלית ו3 מתמטיקה
5 אנגלית 4 מתמטיקה.
5 בשניהם.
אנונימית
5 אנגלית 5 או 4 מתמטיקה. (כרגע בחמש חח)