16 תשובות
5 5
5 5
יורד ל3, 5.
4 5
אנונימית
עכשיו עולה ל-י אני כבר מכוון ל5 5
5 אנגלית
4 מתמטיקה
אמורה לעשות*
5 5
אנגלית סיימתי, מתמטיקה אני לא יודעת אם אני אשרוד.
5 5
עשיתי
5 אנגלית 3 מתמטיקה
3 מתמטיקה

4 אנגלית
5 אנגלית
4 מתמטיקה