7 תשובות
3-4 שעות
אני הגעתי תוך 3 שעות אז לא יודע
בערך ארבע שעות
כמעט חמש
בערך 4 וחצי שעות
4 -5 אבל זה יוצא סביבות השלוש כי הולנד שעה אחורה
חמש