3 תשובות
12 agu,
אנונימי
13-15 שעות
10-13 שעות בערך..