5 תשובות
12 שעות
12 בערך, ותלוי לאיזה איזור
תלוי לאין.. בדרך כלל בין 11-16 שעות
12 לארה"ב
14 מארה"ב
או להפך.. קשור לסיבוב כדור הארץ.