4 תשובות
לפי מה שאני זוכרת בערך 4 שעות
שואל השאלה:
תודה
4.30 בדיוק.
4 שעות כזה