3 תשובות
סדיסט - נהנה המכאב של אחרים
מזוכיסט - נהנה מבושה וכאב עצמי
סדיסט אוהב לראות אנשים נענים
מזוכיסט אוהב שמכאיבים לו או הוא לעצמו
סדיסט הוא אדם שמפיק הנאה מגרימת סבל לאדם או לבעל חיים אחר.
מזוכיסט הוא אדם שמפיק הנאה מלפגוע בעצמו.