3 תשובות
ככל הידוע לי, לא.
"החופש להחליט... "

למה "רִשְׁעוּת." אתה בכלל יודע מה ההגדרה של סדיסט ומזוכיסט?
כל דבר שנעשה בהסכמה מלאה של שני הצדדים הוא לגיטימי.
אנונימית
מאחר וכנראה אין מילים בעברית, למה האקדמייה לא מחליטה על מילים ראויות?
שרגא