11 תשובות
מזוכיסט
מזוכיסט
מזוכיסט
תלוי לאיזה מטרה... וסדיסט זה על אחרים אז אם כבר הוא מזוכיסט
מזוכיסט זה אחד שאוהב להכאיב לעצמו
סדיסט זה אחד שנהנה מכאב של אחרים או מהכאב שלהם
מזוכיסט
מזוכיסט
אדם שחותך את עצמו יכול לחתוך מכל מיני סיבות
אם הסיבה שהוא חותך זה כי הוא נהנה מהכאב של עצמו ומלהכאיב לעצמו, אז הוא מזוכיסט

סדיסט זה אחד שאוהב להכאיב לאחרים. לא לעצמו
מזוכיסט- אחד שאוהב לסבול
סדיסט- אחד שאוהב שאחרים סובלים..