3 תשובות
סדיסט נהנה מלהכאיב לאחר, מזוכיסט אוהב להכאיב לעצמו
סדיסט - מקבל סיפוק מלגרום סבל לאחרים
מזוכיסט - מקבל סיפוק מסבל שנגרם לו (יותר בהקשר מיני)
אנונימית
סדיסט נהנה מכאב של אנשים ומזוכיסט נהנה כשמכאיבים לו