44 תשובות
4 אנגלית
3 מתמטיקה
5
אנונימית
5 אנגלית
4 מתמטיקה
5אנגלית
5מתמטיקה
5 אנגלית
3 מתמטיקה
5
4
אנונימית
5 אנגלית
5 מתמטיקה
5 באנגלית
4 במתמטיקה ואשלים אחרי צבא אולי
אנגלית 4 מתמטיקה 3
5אנגלית
4מת
5 אנגלית
4 מתמטיקה אולי ארד ל3
5,5
מתמטיקה סיימתי P:
3 אנגלית
3 מתמטיקה
כאילו רק אני פה ככה?
4- מתמטיקה
5- אנגלית
אנגלית 5
מתמטיקה 4
מתמטיקה- 3
אנגלית - 5
ולמה כולם פה ככ חכמים?
5 אנגלית
3 מתמטיקה
אני עושה
5 אנגלית
4 מתמטיקה
7 יחידות אנגלית (5 + 2 תירגום) ו4-5 יחידות מתמטיקה (אני אנסה 5 אבל אם לא אצליח פשוט אשאיר את הציון של 4)
זה מתחיל לי שנה הבאה אבל כביכול ההקבצה שלי עושה 5 במתמטיקה ו5 באנגלית.
אני רוצה לעשות 7 באנגלית אבל אני לא יודעת איך זה הולך כאן לול.
5
דוברי אנגלית שזה 5 אבל עושים בגרות ביא
5 אנגלית 5 מתמטיקה
אנגלית 5
מתמטיקה 4
55 סיימתי כבר
E8
5 אנגלית
עד לפני שבוע 5 מתמטיקה אבל ירדתי ל4 בסוף:(
אנגלית 4 מתמ 3
5 אנגלית
4 מתמטיקה
אבל סיימתיי
5 אנגלית
4 מתמטיקה
5 אנגלית
3 מתמטיקה
5 או 4 אנגלית
3 או 4 מתמטיקה, רק אם אני אצליח לעלות
4 מתמטיקה
5 אנגלית
נכון לעכשיו
5 אנגלית
4 מתמטיקה
5 אנגלית ו-5 מתמטיקה.
לא יודעת.-.
5 אנגלית
4 מתמטיקה
כשאגיע לזה, אני רוצה (ויודע שאני יכול) לעשות 5 ו-5.
5 ו5