תשובה אחת
במשרד התעסוקה... ואני חושבת שאת יכולה רק מגיל 16...