תשובה אחת
את יכולה לרשום שם משפטים יפים או תאריכים דברים שחווית כל מיני
באותו הנושא: