8 תשובות
מותר
אכן בוודאי.
ברור שכן
כןברור
לא את תהיי מסריחה 30 שעות (אמרת לפני הצום)
די ברור שמותר תפסיקו עם השאלות האלה על כל דבר בכיפור.