4 תשובות
10-15
15 בערך.. אבל את הביטחון והנסיון צוברים רק לאחר הטסט בכביש לבד עם הזמן
20 בערך עד שהרגשתי יותר טבעי ולא בלחץ