5 תשובות
2-3 שיעורים זה תלוי בעומס
פעם בשבוע
בדרך כלל שיעור אחד כפול בשבוע
2