6 תשובות
4.
שואל השאלה:
ועל מה אתה לומד ידני או אוטומט?
אנונימי
3-4
ידני
אתה יכול כמה שאתה רוצה
טיפ בשבילך-שעורי נהיגה פעמיים ביום תוך שבועיים וחצי סיימת!

זה מה שאני עושה
פעמיים בשבוע
אוטומט.
ידני זה מיותר.