תשובה אחת
הגובה והיתר שווים כיוון שמשולש ישר זווית התיכון ליתר שווה למחצית מהיתר וגם וגם במשולש ישר זווית הצלע מול הזווית בת 30 מעלות (הגובה) שווה למצית מהיתר, עושים כלל המעבר ומקבלים שהם שווים אחד לשני.
באותו הנושא: