4 תשובות
לא
לא חייבת להיות זווית ישרה (90) אבל שאר הזוויות צריכות להיות שוות ל180

כמו
50,90,40
שואל השאלה:
אני מדברת על משולש ישר זוית... אז מין הסתם תהיה זווית ישרה
לא, משולש הזהב הישראלי הוא 90 60 30