2 תשובות
תיכון ליתר שווה למחצית היתר
ניצב מול זוית בת 30 מעלות שווה למחצית מהיתר
זוית חיצונית פי 2 מזוית פנימית
התיכון ליתר במשולש ישר זווית שווה למחצית היתר
הניצב מול זווית בת 30 מעלות במשולש ישר זווית שווה למחצית היתר (ולכן גם לתיכון)
וזווית חיצונית במשולש שווה לסכום הזווית (במשולש) שאינן צמודות לה
באותו הנושא: