3 תשובות
כן
אם שני זוויות שוות, גם השלישית
ע"פ משפט הדמיון ז. ז
וגם אם 2 זוויות שוות בהתאמה אז גם הזווית השלישית תהיה שווה בהתאמה
כן הם דומים כי זווית ישרה וחדה ואז השלישית חייהת להיות שווה